Regulamin Promocji “Pozycjonowanie Plus Strona WWW”

 1. Postanowienia Ogólne:

1.1 Organizatorem Promocji “Pozycjonowanie Plus Strona WWW” jest firma Nowoczesna Marka, działająca pod adresem internetowym https://nowoczesnamarka.pl​​.

 • 1.2 Uczestnictwo w Promocji jest możliwe po zawarciu umowy na usługi pozycjonowania z Organizatorem.
 1. Okres Promocji:
 • 2.1 Promocja obowiązuje od dnia ogłoszenia do odwołania.
 1. Zakres Promocji:
 • 3.1 Promocja dotyczy stworzenia strony internetowej za jednorazową opłatą w wysokości 999 PLN przy zawarciu umowy na usługi pozycjonowania za miesięczną opłatą nie niższą niż 2499 PLN netto na okres 12 miesięcy.
 • 3.2 Strona internetowa zostanie zbudowana w systemie WordPress i będzie zawierała do 30 podstron.
 1. Warunki Uczestnictwa:
 • 4.1 Wszelkie warunki dotyczące umowy pozycjonowania, w tym szczegółowe informacje o płatnościach i dostarczaniu materiałów przez Uczestnika, będą określone w umowie.
 • 4.2 Brak dostarczenia wymaganych materiałów przez Uczestnika może skutkować niemożnością skorzystania z Promocji.
 • 4.3 Promocja nie obejmuje automatyzacji procesów, ani integracji z systemem Baselinker.
 1. Odstąpienie od Umowy:
 • 5.1 Warunki odstąpienia od umowy oraz ewentualne konsekwencje takiego odstąpienia określa umowa i obowiązujące przepisy prawne.
 1. Zmiany Regulaminu:
 • 6.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Promocji.
 1. Postanowienia Końcowe:
 • 7.1 W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez adres dostępny na stronie internetowej Organizatora.